اتحادیه اروپا اعلام کرده که مبلغ ۲۲ میلیون یورو را برای حمایت از سازمان‌هایی با فعالیت بشردوستانه در ایران و پاکستان اختصاص داده که این مبلغ برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر از جمله مهاجران افغان در دو کشور در برابر بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی از جمله شیوع بیماری کرونا اختصاص خواهد یافت. هفت میلیون یورو از این مبلغ به فعالیت بشردوستانه در پاکستان و ۱۵ میلیون یورو به ایران اختصاص یافته است. ینس لنارچیچ، کمیسیونر مدیریت بحران اتحادیه اروپا با اشاره به کرونا و سیل مهاجرت افغان‌ها به ایران و پاکستان گفت: اتحادیه اروپا در این موقعیت بحرانی در حال ارتقای حمایتش از سازمان‌های بشردوستانه در این دو کشور است.