حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی کار در جلسه دیروز خانه احزاب ایران که در محل وزارت کشور برگزار شد با رأی اعضای شورای مرکزی به ریاست خانه احزاب ایران در سال سوم این دوره شورای مرکزی انتخاب شد. همچنین به گفته محمد تبرایی، دبیر اجرایی خانه، با رأی اعضای حاضر، حسین کمالی از فراکسیون اصلاح‌طلبان به عنوان رئیس، پورنامدار از فراکسیون مستقلین به عنوان نائب رئیس اول، روح‌الامینی از فراکسیون اصولگرایان به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.