سردار مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی از بازگرداندن مرزبانان افغانستانی به کشورشان خبر داد. وی در این خصوص گفت: در پی ناامنی‌های به ‌وجود آمده در کشور افغانستان، تعدادی از نیروهای مسلح مرزبانی و تعدادی از کارمندان گمرک کشور افغانستان به مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده درخواست ورود به خاک کشور ما داشتند که به امورات این افراد رسیدگی و تجهیزات و امکاناتشان شامل سلاح و... از آنها اخذ شد و اسکان داده شدند. وی افزود: اکنون بر اساس درخواست رسمی کشور افغانستان و تصمیم مقامات ذی‌صلاح کشور، این افراد با پرواز به مرکز کشور افغانستان بازگشتند.