رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفت: باید مشخص شود شاخص‌های توزیع یک میلیارد یورویی که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا برداشت شد، چه بوده است. وی اظهار کرد: نمایندگان درباره توزیع این یک میلیارد یورو ابهاماتی داشتند که قرار شد تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام شود. این تحقیق و تفحص در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوب و برای بررسی به صحن علنی پارلمان خواهد آمد.