مدارا نوشت: علی‌ایحال، علی لاریجانی در میان بهت و حیرت ناظران سیاسی، جواز کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را کسب نکرد اما در این میان یک احتمال بسیار مطرح است و آن این است که برای دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم ریاست مجمع به نام علی لاریجانی مهر شود و برادر فقیه او یعنی آیت الله آملی لاریجانی نیز به سمت دبیر شورای نگهبان منصوب شود. اگر برخی شنیده‌ها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مقرون به واقعیت باشد باید علی لاریجانی را ششمین رئیس مجمع تشخیص مصلحت دانست؛ امری که با توجه به دیدگاه‌های لاریجانی، شاید به پایان بن‌بست الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذیل «اف ای تی اف» کمک کند!