سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست «بررسی و افشای حقوق بشر آمریکایی با عنوان کارنامه ننگین شیطان»، گفت: ما گرفتار بی‌بصیرت‌های داخلی هستیم که آمریکا را با حلوا حلوا تأیید می‌کنند. وی افزود: طرف جوری از «FATF» حرف می‌زند که انگار اگر نباشد از گرسنگی می‌میریم. در حالی که آمریکا با «FATF» می‌خواهد پشت صحنه ناموس ما را ببیند. با این خائن‌های داخلی که لباس نظام بر تن کرده‌اند و چندین تابعیت دارند، چه باید بکنیم؟