مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور گفت: مشکل نیروگاه بوشهر، نقص فنی بود که موجب شد چند روزی از مدار خارج شود و پس از تعمیرات، دوباره به مدار تولید بازگشت. به گفته وی، با وارد شدن نیروگاه بوشهر به مدار تولید، هزار مگاوات برق به شبکه توزیع کشور تزریق می‌شود. نیروگاه بوشهر هفته گذشته به‌علت تعمیرات و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده در بخش تولید از مدار خارج شده بود.