یک نماینده پیشین مجلس گفت: هیچ وقت مناسبات ما با گروه‌های ملیشیایی و دست به اسلحه کمکی به منافع ملی کشور نکرده و هزینه‌های بیشتری را هم ایجاد کرده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تحولات در افغانستان و تشدید فضای امنیتی و سیاسی در این کشور اظهار کرد: واقعیت این است که اصولا به رسمیت شناختن جریانی که با زور اسلحه و ارعاب می‌خواهد در کشور همسایه حاکم شود، به ضرر کل کشورهایی است که این گروه و جریان را به رسمیت بشناسند؛ به ویژه اینکه افغانستان کشوری است که تحولات سیاسی و گروه‌های قومی و مذهبی در آن غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت هستند.

وی تصریح کرد: آمریکا و ایران در روندی غیرمعمول در سال های گذشته وارد مذاکره با طالبان شدند و در داخل ایران جریاناتی با نفوذ سعی در تطهیر طالبان داشته و دارند در حالی که این مئاله خلاف ثبات در سیاست خارجی است که همواره باید شاهد باشیم.  نماینده پیشین مجلس افزود: متاسفانه یک تحلیل سنتی نزد برخی در ایران است که هر جا آمریکا است باید ایران در مقابل آن باشد و هزینه پیش‌بینی‌ناپذیر آن را هم بپذیرد، یک تحلیل اشتباه است ضمن این‌که طالبان قبل از ایران با آمریکا مذاکره می‌کرد و می‌بینیم که هیچ اقدامی از سوی طالبان علیه آمریکا صورت نمی‌گیرد و این گروه یک رابطه قابل تنظیمی را با آمریکا شکل داده است.

وی ادامه داد: معتقدم تکثر در سیاست خارجی کشور را باید تا حد زیادی تعدیل کنیم چراکه به سیاست خارجی ضربه جدی زده است و متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد سیاسی در کشور که دارای قلم‌های اقتدارآمیز هستند سعی دارند با قلم خود و طرح یک سری مسایل بر روند سیاست خارجی اثر بگذارند. شاهد بودیم که از این ناحیه چه ضرباتی به روابط ایران با عراق و کشورهای عربی وارد شده است.

فلاحت پیشه تاکید کرد: ایران با بیش از هشتاد و سه میلیون جمعیت نمی‌تواند در قالب یک راهبرد پارتیزانی مناسبات سیاست خارجی خود را پیش ببرد و باید درباره طالبان با منطق بیشتری رفتار کنیم.