وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد: ایران باید به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داده و فوراً دسترسی کامل (به تاسیسات هسته‌ای) را برای این نهاد فراهم کند. این وزارتخانه در ادامه از اینکه «ایران توافق نظارت با آژانس را تایید نکرده، ابراز تاسف کرد.» گفتنی است مهلت تفاهم دوجانبه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر روشن ماندن دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای ایران به پایان رسیده و ایران هنوز خبری مبنی بر تمدید این تفاهم اعلام نکرده است.