مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبی که درباره طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ نسبتی با واقعیت طرح این کمیسیون ندارد. وی تصریح کرد: رویکرد اصلی این طرح، تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست.