منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در نشست خبری درباره انتخابات شوراها گفت: ما به دنبال این بودیم که لیست مشترکی با شورای ائتلاف تشکیل دهیم ولی این اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه متاسفانه هم‌اکنون ما با دو لیست به استقبال انتخابات می‌رویم، افزود: با توجه به آخرین صحبتی که با آقای حداد عادل داشتم و توضیحات ایشان از شرایط لیست شورا ائتلاف این احتمال نزدیک به صفر است و لیست واحدی از طرف شورای وحدت و شورای ائتلاف منتشر نخواهد شد.