فارس با بیان اینکه رنگ انتخاباتی محسن مهرعلیزاده، معاون رئیس دولت اصلاحات و نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد، نوشت: رنگ انتخاباتی محسن مهرعلیزاده مشکی انتخاب شده است که این رنگ به دلیل همراهی و همدلی با فوت‌شدگان کرونا در ایران است.