جمال عرف، ریس ستاد انتخابات کشور در همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور گفت: طبق آخرین گزارش‌های موثق ارائه شده از جمله نظرسنجی ایسپا، نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال حدود ۴۰ درصد است. وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری ضامن اقتدار و ثبات ملی است، افزود: باید تلاش کنیم که این نرخ مشارکت به درجه بالایی ارتقا یابد.