برترین‌ها نوشت: مقایسه دو موضع‌گیری سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان می‌دهد او که در سال ۱۳۹۶ پرداختن به فیلترینگ را «فتنه» خوانده بود، اما امسال در سخنانی متناقض، فیلترینگ توئیتر را بدون توجیه دانسته است. جلیلی در موضع‌گیری متضاد با مواضع قبلی خود درباره توئیتر، اظهار کرد: «فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد.»