انتخابات هیأت رئیسه مجلس برای اجلاسیه دوم، صبح دیروز با حضور ۲۴۲ نماینده مجلس برگزار شد. برای تصدی پست ریاست مجلس فریدون عباسی دوانی نماینده کازرون و محمدباقر قالیباف نماینده مردم تهران کاندیدا شده بودند. نهایتا با ۲۳۰ رأی نمایندگان مجلس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم برای اجلاسیه دوم شد. فریدون عباسی 18 رأی به دست آورد. همچنین با انتخاب نمایندگان علی نیکزاد ثمرین با ۲۰۶ رأی به عنوان نایب رئیس اول و عبدالرضا مصری با ۲۰۵ رأی به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند.