جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به ردصلاحیت‌ گسترده داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کاندیدایی ندارد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورای نگهبان در اقدامی از پیش زمینه سازی شده نمایندگان همه جریان‌های سیاسی مختلف کشور را به غیر از یک جریان مشخص حذف کرد. اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، نه نفر را برای نامزدی در انتخابات پیشنهاد کرده و به دنبال انتخاب یک نامزد واحد از میان آنها بودند. اما با رد صلاحیت همه آنها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم ندارد.»