سخنگوی قوه قضاییه گفت: رأی دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است که از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه دادگاه عالی انتاریو در کانادا رأیی صادر کرده مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است، موضع قوه قضائیه در این باره چیست و این رأی چه اثری می‌تواند داشته باشد، گفت: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین‌المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه‌های سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. وی افزود:‌ آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی انجام شده، گزارشش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا تاییدکننده این گزارش فنی است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آنچه در کانادا رخ داده سیاسی است و شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می‌کنیم که کانادا مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان آشکار است، مانند خاوری. وی تاکید کرد: کانادا اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.

در فرآیند برگزاری انتخابات دخالت نمی‌کنیم

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات، گفت: قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری بر انتخابات مداخله‌ای ندارد. اسماعیلی اضافه کرد: قوه قضاییه در موضوع انتخابات سه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.