محمد شریعتمداری، وزیر رفاه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در توئیتی نوشت: ‌«دولتی شفاف و پاسخگو تشکیل می‌دهم و به فوریت طرحی را اجرا می‌کنم که مالکیت این سرمایه ملی به خود مردم اعطا شود و همه از تمامی عواید فروش مطلع و متنفع شوند.» عباس آخوندی، وزیر سابق راه و دیگر نامزد انتخابات ۱۴۰۰ در پاسخ شریعتمداری گفت: ‌«محمد جان اونی ‌که نسخه اصلی این ماجرا بود و قرار بود که ‎نفت را سرِ سفره‌ مردم بیاره، مردم را سر ‎سفره‌ فقر و بدبختی نشاند. تا چه رسه به تو!»