قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا درباره آماگی نیروی انتظامی برای انتخابات گفت: برخی کاندیداها مصاحبه‌هایی می‌کنند که جز وطن‌فروشی چیزی ندارد. این افراد عرق ملی را از دست داده‌اند و خود را نوکر و مزدور آن طرف آب‌ها می‌دانند. وی با بیان اینکه ناجا به پشتیبانی مردم و به خواست مردم با این افراد ذره‌ای مماشات نخواهد کرد، افزود: راهبرد نیروی انتظامی جلوتر بودن از زمان است و فتنه‌ها را در محفل‌هایشان خفه می‌کنیم.