نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از ادامه مذاکرات وین در این هفته خبر داد. میخائیل اولیانوف در توئیتی و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره روند مذاکرات وین نوشت:«تا اینجا خیلی خوب اما آسان نیست. کار در مورد احیا برجام از جمله در این آخر هفته ادامه دارد.