پاکستان پروازهای بین‌المللی خود  بجز پروازهای تجاری را کاهش داد و گذرگاه‌های مرزی با ایران و افغانستان را بسته است‌. این کشور روز شنبه در تلاش برای جلوگیری از افزایش موارد کرونا در تعطیلات عید  فطر، محدودیت‌های ۹ روزه اعمال کرد. اسد عمر، وزیر برنامه‌ریزی پاکستان در توئیتر گفت: «این اقدامات به دلیل وضعیت بسیار خطرناکی که در منطقه با گسترش جهش‌های ویروس  ایجاد شده است، ضروری است.»