رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی مدعی شد: واشنگتن یک پیشنهاد جامع را مطرح کرده است که شامل برداشتن و حذف تحریمها در بخش‌های اصلی و کلیدی مثل نفت، گاز و بانکداری است و آمادگی خود را برای کاهش تحریم‌های مربوط به تروریسم و حقوق بشر اعلام کرده است. بر اساس گزارش رویترز همچنین یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده در جمع خبرنگاران گفت: «آیا این احتمال وجود دارد که شاهد بازگشت مشترک و دوجانبه به مفاد توافق هسته‌ای طی هفته‌های آینده باشیم یا یک تفاهم درباره پایبندی دوجانبه ؟ بله این احتمال وجود دارد.»