به گزارش رسانه‌ها، سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی و فرمانده اسبق بسیج در نشست خبری صبح دیروز خود، برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. همچنین صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن تشریح برنامه‌ها و سوابق، در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.