سید حسن خمینی با انتقاد از رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها اظهار کرد: انتخابات «شامل» یعنی باید همه در آن نماینده داشته باشند؛ شرط اول آن این است که بساط تنگ نظری و حذف برداشته شود. وی افزود: گزارش‌هایی که درباره انتخابات شوراها می‌رسد این قدر بد است که انسان واقعا شرم می‌کند. خمینی همچنین هشدار داد: «تقسیم بر دو کردن» نیروهای کشور باعث ترفیع چاپلوسان و متملقانی می‌شود که اتفاقا به سخنانی که می‌گویند هم باور ندارند.