به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، برت مک گورک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا با سران جامعه یهودیان این کشور گفت‌وگو کرده و به آنها اطمینان داد، واشنگتن تا زمانی که توافقی میان ایران و قدرت‌های جهانی برای بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ حاصل نشود، هیچ یک از تحریم‌های ایران را لغو نمی‌کند. وی افزوده: واضح است تا زمانی‌که برنامه هسته‌ای ایران محدود نشود، جنبه‌های مشکل ساز (برنامه هسته‌ای ایران) معکوس نشود و به توافق بازنگردد، ما هیچ‌ گونه فشاری را برنخواهیم داشت.