سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از سفر نمایندگان مجلس به مراکز هسته‌ای در خصوص روند اجرایی قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها خبر داد. ابوالفضل عمویی به خبرنگار ایلنا، گفت: به منظور نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، روز چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس، عمدتا از کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی، از چهار سایت هسته‌ای کشورمان در اصفهان، نطنز، خنداب و فردو بازدید کردند.