به گزارش ایلنا، برای اولین بار در تاریخ روابط قزاقستان و ایران یک پرواز مستقیم از شهر گرگان- مرکز استان گلستان به آکتائو- مرکز استان منگیستو قزاقستان با حمایت سفارت جمهوری قزاقستان در تهران و سرکنسولگری جمهوری قزاقستان در گرگان راه‌اندازی شده است. این پرواز مستقیم توسط شرکت کیش ایر اولین سفر خود را با موفقیت در تاریخ یکم آوریل ۲۰۲۱ انجام داد. این اقدام توسعه روابط تجاری - اقتصادی و فرهنگی - بشردوستانه میان قزاقستان و ایران همچنین تقویت گردشگری مذهبی و پزشکی را به دنبال خواهد داشت.