فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگو با فرانس ۲۴ با اشاره به گفت‌وگوهای وین، اظهار کرد: اطمینان داریم جامعه بین‌المللی سخت تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که در نهایت کاستی‌های (توافق هسته‌ای) برطرف شده و همچنین به آن چه فعالیت‌های بی ثبات کننده ایران در منطقه می‌خواند، خواهند پرداخت. وی وجود گفتگوی مستقیم بین عربستان و ایران را انکار کرد اما گفت: ما برای انجام گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیم آزاد هستیم، اما این گفت‌وگو منوط به تغییر رفتار ایران است.