سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه در اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی بسیج گفت: بارها تا لبه جنگ پیش رفته‌ایم، اما ولی فقیه دشمن را عقب رانده است. وی افزود: رهبر بزرگ انقلاب تنها در این میدان ایستاده است؛ تنها ایستادن ولی فقیه، نه به این معنا که اصحابی ندارد، بلکه به معنای اینکه یک ستاره درخشان و روشن است که در صحنه نورافشانی می‌کند. فرمانده سپاه گفت: اجازه نداریم بگوییم در کجا دشمن گریخت و چگونه عقب رفت و‌ چرا دستان آنها بسته شد.