شرکت FIOGC که در امارات متحده عربی مستقر است، اعلام کرد محموله نفتی که آمریکا مدعی است ایرانی بوده و تحریمها را نقض کرده است، از عراق خریداری شده بود و در اوج پاندمی، در دریا نگهداری می‌شد. طبق اسنادی که در دادگاه فدرال منطقه کلمبیا تنظیم شده است، شرکت نفت و گاز بین‌المللی فجیره (FIOGC) که متعلق به شیخ حمد بن محمد الشرقی، حاکم امیرنشین فجیره است، مدعی است یک فروشنده واسطه این محموله بوده و این نفت عراقی است. آمریکا اما مدعی است ایران این محموله نفتی را به خارج صادر می‌کرده است.