محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در سفری که به یزد داشت، با بیان اینکه در دولت آینده بحث تحریم‌ها و تبعات آن جدی‌تر می‌شود بنابراین اقتصاد یکی از چالش‌های مهم و جدی دولت بعدی به شمار می‌رود، گفت: دشمنی آمریکا علیه انقلاب با تحریم و فشار اقتصادی ادامه می‌یابد و دیپلماسی ما در این زمینه باید تقویت شده و غنی‌سازی را به ۶۰ درصد برسانیم؛ چون این مسئله به برداشته شدن تحریم‌ها از سوی آمریکا می‌انجامد.