محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی از تماس تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با وی خبر داد. وی در توئیتر نوشت: «مهندس موسوی و خانم دکتر رهنورد طی تماس تلفنی با صدای باصلابت خویش ضمن یادآوری خاطرات و همکاری‌های پیش از انقلاب و احوالپرسی از دوستان دیرین همچون مهندس عبدالعلی بازرگان و تسلیت درگذشتگان چون دکتر یزدی، این پیام را داشتند که همچنان بر سر ایمان و آرمان خویش ایستاده‌اند.»