به ‌دنبال استعفای مهدی کروبی برای چهارمین بار از دبیرکلی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی به اتفاق آرای شورای مرکزی، به‌ عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی انتخاب شد. همچنین در جلسه دیروز شورای مرکزی اعتماد ملی، اعضای حزب با اکثریت آرا، مهدی کروبی را به‌ عنوان رهبر معنوی حزب انتخاب کردند.