به گزارش همشهری، مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه که به نمایندگی از کمیسیون انرژی به منظور بررسی حوادث مربوط به سوخت‌بران، عازم سراوان شده، درباره تعداد جانباختگان حادثه سراوان، گفت: من آمار دقیقی نمی‌توانم بگویم اما برآورد حدودی تعداد کشته شده‌ها ۴ یا ۵ نفر است. ما با خانواده تعدادی از مجروحان و یکی از کشته‌شده‌ها دیدار داشتیم. خیلی از کشته‌شده‌ها یا تقریبا همه آنها در محل حادثه کشته نشدند. مجروح شدند و به‌ دلیل کمبود امکانات در مسیر انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست دادند.