وزیر کشور پاکستان از تکمیل حصارکشی مرز میان ایران و پاکستان خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از رادیو پاکستان، شیخ رشید احمد گفته است که 40 درصد کار حصارکشی در مرز دو کشور تاکنون به پایان رسیده و بقیه آن تا پایان سال تکمیل خواهد شد.