محمد سرگزی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره آخرین وضعیت پرونده سیلی زدن علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار به صورت مامور راهنمایی، به «انتخاب» گفت: فیلم منتشر شده از این اتفاق کامل نبود، لذا ما از نیروی انتظامی و شهرداری درخواست کرده‌ایم که چنانچه فیلمی از این ماجرا در اختیار دارند، به هیأت ارائه کنند. وی افزود: با توجه به نبود مستندات کافی، عدم حضور افراد دعوت شده در هیأت و نیز تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، هیأت نظارت بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصمیم دستگاه قضایی اظهار نظر خواهد کرد.