معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم جنوب بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در تقسیمات جدید کشوری یک شهرستان، دو بخش و یک شهر جدید به جنوب بلوچستان اضافه خواهد شد. وی توضیح داد: به ‌جای بخش زرآباد، دهستان کهیر در حوزه شهرستان کنارک به بخش تبدیل می‌شود تا شهرستان کنارک مشتمل بر دو بخش کهیر و مرکزی شود. هم‌چنین در حوزه شهرستان چابهار دهستان پیرسهراب تبدیل به بخش خواهد شد تا بخش‌های این شهرستان به سه بخش شامل پیرسهراب، پلان و مرکزی ارتقا یابد. همچنین روستا و بندر راهبردی بریس هم به شهر تبدیل می‌شود.