عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی تفصیلی با میزان، در پاسخ به سوالی درباره برگزاری رفراندوم برای «نظارت استصوابی»، گفت: «شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود؛اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می‌کنیم. اما من نمی‌دانم چرا برخی‌ها فقط می‌خواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح می‌کنند؛ هر وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ وقت مانع نشده است.»