جمعی از اصلاح‌طلبان و اعضای نهاد اجماع‌ساز این جریان سیاسی در نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات خواستار اصلاحات نهادی ضروری در جبهه اصلاح‌طلبان شدند.

به گزارش ایرنا، در نامه ۱۲۶ فعال اصلاح‌طلب خطاب به سید محمد خاتمی آمده است: «تشکیل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گامی لازم برای پیشگیری از خطای پرهزینه سال ۸۴ بود، اما صِرف تشکیل این نهاد کافی نیست و برای این‌که این نهاد بتواند اصلاح‌طلبان کشور را بهتر نمایندگی کند نیازمند گام برداشتن به سمت اصلاحات نهادی جدی در جهت شفاف‌تر، دموکراتیک‌تر و کارآمدتر شدن است.»

در ادامه آمده است: «اصلاح‌طلبان که برای احیای پایگاه اجتماعی ریزش‌کرده‌شان بیش از پیش نیاز به نوسازی‌ها، بازسازی‌ها و توانمندسازی‌های گفتمانی و تشکیلاتی در جبهه خود را احساس کرده‌اند باید در عمل نیز به اقتضائات آن تن بدهند.»

نگارندگان اشاره کرده‌اند: «فقط نهادهای حکمرانی نیستند که نیازمند شفاف، دموکراتیک و کارآتر شدن هستند و احزاب و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان هم هنوز دچار انواعی از اندک‌سالاری، ضعف سازماندهی و عدم شفافیت‌اند. در نتیجه هنوز تا نمایندگی‌ کردن بدنه اصلاح‌طلبان و افزایش معنادار مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌ها فاصله دارند و کاستن این فاصله نیازمند توجه، اصلاحات نهادی و تحرک بیشتر رهبران این جبهه است.

ما، جمعی از فعالان دموکراسی‌خواه و عدالت‌جوی نسل‌های‌ جدید اصلاح‌طلبان ایران، برداشتن گام‌های زیر را در جهت «اصلاحات در اصلاحات» و ارتقای نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان ضروری می‌دانیم و بازسازی و نوسازی در این جبهه در ماه‌های پیشرو را از لوازم استفاده از فضای انتخاباتی برای تقویت جایگاه و اعتبار این جریان در کوتاه‌مدت و البته بلندمدت می‌دانیم، صرف نظر از اینکه در نهایت این جبهه در خود انتخابات چه نوع حضوری داشته باشد یا نتیجه انتخابات چه باشد.»

در ادامه ده محور به عنوان گام‌های ضروری تبیین شده است. در یکی از آنها اشاره شده: « در ترکیب کنونی نهاد اجماع‌ساز درصد نسل‌های‌ جدید، زنان و غیرپایتخت‌نشینانِ عضو بسیار کمتر از سهم جمعیتی‌شان و نامتناسب با توانایی این نیروها است.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «متاسفانه در دوره‌های پیشین جبهه اصلاح‌طلبان به نامزدهای مورد حمایت‌اش عملا چک سفید امضا داد. بعد از این ضروری است که نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان حمایتش از هر نامزدی را مشروط به تعهد او به همه یا بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلاح‌طلبان (که می‌تواند برآیند نظر اکثریت اصلاح‌طلبان در انتخابات مقدماتی باشد) و استفاده او از تیم و نیروهای توانا کند. پیش‌نیاز این کار تدوین برنامه‌های سنجش‌پذیر و باکیفیتِ دموکراسی‌خواهانه، عدالت‌جویانه، آزادی‌خواهانه و بسط‌دهنده توسعه فراگیر و پایدار، و شناسایی و معرفی تیمی توانمند به نامزد نهایی و گرفتن تعهد از او برای استفاده از این برنامه‌ها و نیروهای پیشنهادی است.»

گام پایانی پیشنهادی نگارندگان، شکل‌گیری قالب‌های سهل‌الوصول و شفاف در نهادهای اجاع‌ساز اصلاح‌طلبان است. آنها تاکید کرده‌اند که «نهادهای اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در دوره‌های پیشین کارنامه قابل دفاعی در «شفافیت عملکرد» نداشته‌اند.»