مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که بامداد دیروز «جاوید دهقان خلد»، معروف به محمد عمر به سبب محاربه از طریق کشیدن سلاح و حمله مسلحانه به مامورین سپاه و عضویت و همکاری با گروهک جیش‌الظلم و جیشالنصر به دار مجازات آویخته شد. این مرکز افزوده که وی در ربایش پنج نفر از مرزبانان در سراوان به عنوان رئیس گروه اقدام کرده بود، همچنین در عملیات تروریستی در کوه بیرک ایرانشهر که منجر به شهادت دو تن از نیروهای سپاه شد نیز شرکت داشت. تشریفات قانونی پرونده قضایی وی از سال 94 تاکنون طی و در نهایت محکوم به اعدام شد.