وزیر دولت اصلاحات تاکید دارد: در مصوبه نهاد اجماع‌ساز، از آقای خاتمی نام برده شده و تاکید شده این نهاد در صورت تایید ایشان رسمیت پیدا می‌کند.

علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و وزیر دولت خاتمی در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، سه رکن اصلی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان را، احزاب، اشخاص حقیقی و سیدمحمد خاتمی می‌داند که از این میان، رئیس دولت اصلاحات نقش مهمتری دارد چراکه طبق مصوبه نهاد اجماع‌ساز، او باید مُهر تایید را بر این سازوکار بزند تا این نهاد رسمیت پیدا کند.

وی با بیان اینکه این نهاد برای انتخابات 1400 تشکیل شده، درباره مدیریت آن گفت: این مسئله بستگی دارد به اینکه در درون این نهاد چه تصمیمی گرفته شود.

قرار است که اولین جلسه آن تشکیل شود. معمولا آن هیأت موسس که در حال حاضر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است به تشکیل اولین جلسه نهاد اجماع‌ساز اقدام می‌کند. پس از تشکیل جلسه، یک هیأت رئیسه سنی انتخاب می‌شود؛ یعنی مسن‌ترین و جوان‌ترین عضو نهاد اجماع‌ساز به عنوان هیأت رئیسه موقت انتخاب می‌شوند. بنابراین ممکن است به عنوان مثال بهزاد نبوی به عنوان مسن‌ترین و عماد بهاور به عنوان جوان‌ترین، هیأت رئیسه موقت را تشکیل دهند.  

صوفی در پاسخ به اینکه چرا برخی درصدد پنهان کردن نقش محمد خاتمی در این نهاد هستند، اظهار کرد: آقای خاتمی جایگاهی فراتر از این دارد که اصلاح‌طلبان بتوانند منهای او، یک اجماعی را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در مصوبه نهاد اجماع‌ساز، از آقای خاتمی نام برده و تاکید شده این نهاد باید در صورت تایید آقای خاتمی رسمیت پیدا می‌کند بنابراین موضوع در مصوبه آمده است و جای بحث و گفت‌وگو هم نیست، چون به صراحت در مصوبه بر نقش آقای خاتمی در این نهاد اجماع‌ساز تاکید شده است. اگر بحث‌هایی مبنی بر محوریت قرار نگرفتن و انکار نقش خاتمی بوده، قبل از این مصوبه بوده است.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات درباره غیبت عارف در این نهاد نیز گفت: خبر اصلی در این باره این است که به آقایان عارف و موسوی لاری که از شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده بودند، پیشنهاد شد مجددا عضو حقیقی این نهاد اجماع‌ساز باشند اما هیچ کدام این عضویت را نپذیرفتند.