الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400، در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا درباره سرانجام طرح شفافیت آرای نمایندگان هم گفت: این کار، کار خیلی ساده‌ای نیست. وی با بیان اینکه نمایندگانی که خواهان شفافیت آرا هستند، در اقلیت قرار دارند، افزود: بعید می‌دانم عامه نمایندگان با این طرح موافقت کنند و این موضوع هم به نقص سیستم ما در انتخابات مجلس برمی‌گردد، چون انتخابات حزبی و از حوزه‌های انتخابیه بزرگ نیست و نماینده برای اینکه بتواند برای مردم کاری انجام دهد به شبکه اجرایی کشور متصل می‌شود و افشای آرا ممکن است مشکلاتی را برای او به وجود آورد.