رئیس‌جمهور گفت: در مجلس قانونی تصویب نشود که امید و امنیت مردم از بین برود.

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت افزود: لایحه بودجه، لایحه بسیار مهمی است و یک لایحه تقنینی معمولی نیست و رنگ اجرایی دارد. در لایحه بودجه منابع درآمدی و شیوه مخارج پیش‌بینی می‌شود. در حوزه درآمد چیزی که گفته می‌شود باید تلاش بشود تا حاصل شود. معمولاً ممکن است که با کسری مواجه شویم. بنابراین حواس ما باید جمع باشد که چگونه عمل کنیم.

وی یادآور شد: قانون اساسی در خصوص بودجه لحن خاصی دارد و ذکر شده است که بودجه، لایحه است و این لایحه‌ای که دولت تهیه، آماده و تقدیم می‌کند، مجلس باید رسیدگی و تصویب کند. پس همکاری ما با مجلس در این مقطع بسیار مهم است؛ دولت باید فعال شود و دیروز هم بخشی از مباحث ما در جلسه رؤسای سه قوه در خصوص بودجه بود که باید چه کار کنیم. البته ما باید با مجلس همکاری کنیم و مجلس نیز با ما همکاری کند و قصد داریم بودجه به گونه‌ای تصویب شود که مطلوب جامعه و به نفع مردم باشد.

رئیس جمهور گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور برنامه و بودجه کشور مستقیماً به عهده رییس جمهور است که به این نکته نیز ما باید توجه کنیم، بودجه از اموری است که مربوط به رییس جمهور است. بودجه با قانون عادی تفاوت دارد و لایحه بودجه با لوایح معمولی تقنینی متفاوت است؛ بنابراین آنچه باید در مجلس تصویب شود، لایحه دولت باید تصویب شود نه طرح مجلس و پیشنهاد نمایندگان.

وی ادامه داد: در آن چند سالی که ما در مجلس حضور داشتیم، همیشه می‌گفتیم که تغییری که مجلس نسبت به لایحه بودجه دولت می‌دهد بین ۲ تا ۳ درصد است. من از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم که نسبت به این بودجه همکاری و هماهنگی داشته باشیم تا بودجه دقیقی تصویب شود. به گونه‌ای نباشد که در آمد‌هایی در بودجه سبز شود که این درآمدها با واقعیت منطبق نباشد چون این درآمدها هزینه قطعی برای ما می‌سازد و درآمدی که واهی باشد به معنی کسر بودجه و تورم است.

روحانی اظهار کرد: مورد بعدی که مورد تأکید ماست و در لایحه بودجه نیز در نظر گرفته شد این است که سال آینده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد قدرت خرید مردم را بالا ببریم تا فشار جدیدی به مردم وارد نشود. تولید برای ما بسیار مهم است و تولید باید در مسیر رونق و جهش باشد. مالیات نیز باید متعادل باشد، درست است که ما از تولید کننده مالیات می‌گیریم اما تولید کننده این مالیات را به قیمت نهایی کالا اضافه می‌کند و در نهایت مصرف کننده این مالیات را می‌پردازد.

وی افزود: هم باید از تولیدکننده و شخصی که درآمد دارد، مالیات اخذ شود و هم باید متعادل باشد و هم باید در نظر بگیریم که فشار نهایی به چه اشخاصی وارد می‌شود و به مصرف کننده چه میزان فشار وارد می‌شود.

وی گفت: نکته دیگر ارزش پول ملی است که برای ما بسیار مهم است؛ یکی از مسائل بسیار مهم برای ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این بوده است که ارزش پول ملی را بالا برده‌ایم یعنی در حالی که در کشور قیمت دلار ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان بوده است، ما قیمت دلار را برای سال آینده حدود ۱۲ هزار تومان دیدیم. دولت افق آینده را این چنین روشن دیده است.

وی اضافه کرد: قانونگذاری نباید در لایحه بودجه انجام شود و شورای نگهبان در این زمینه بسیار حساس است و اعلام کرده است که در لایحه بودجه، نباید قانونگذاری کرد. بنابراین تقاضای من از نمایندگان مجلس این است که در قانون دست مجلس باز است و لایحه ارائه می‌دهیم و آنها هم قادر هستند طرح بدهند در آینده هر قانونی که می‌خواهند اصلاح و تصویب می‌کنیم و یکدیگر را یاری می‌کنیم و باید کاری کنیم که در لایحه بودجه، قانونگذاری صورت نگیرد.