رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای، احمد پاکت‌چی را به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد  یونسکو به اودره ازوله، مدیرکل این سازمان معرفی کرد. احمد پاکت چی، دانش‌آموخته رشته تاریخ از دانشگاه تهران، مطالعات ادیان و زبان‌شناسی تاریخی از دانشگاه فارابی آلماتی و دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.