نشست غیرعلنی دیروز مجلس درباره لایحه بودجه 1400 به تصمیم‌گیری نرسید و نهایتا رأی‌گیری درباره آن به امروز موکول شد. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره این نشست گفت: نمایندگانی که مخالف کلیات بودجه بودند، نظراتشان بیشتر متمرکز بر آن بود که در مجلس امکان اصلاح کلی لایحه بودجه وجود ندارد اما نمایندگان موافق معتقد بودند که مجلس نباید فرصت‌سوزی کرده و مجلس امکان آن را دارد که هر تغییر و اصلاحی را انجام دهد که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در همین راستا پیشنهاد داد که بودجه را دو سقفی تنظیم کنیم.