محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی با هشتگ‌های روحانی، FATF، برجام و سعید جلیلی نوشت: «شگفت‌انگیز است اصرار آقای روحانی برای تصویب FATF و اجرایی شدنش. حتی اگر تصویب شود به دولت او وصال نمی‌دهد. چند ماه دیگر صبر کنید. هم FATF، هم برجام، یواشکی و با مذاکرات پستویی توسط  دلواپس‌ها و عشاق ترامپ به نتیجه می‌رسد. آن موقع ما رسانه‌ای‌ها، مثل دوره سعید جلیلی فقط سکوت، فقط نگاه.»