کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه ایران، با صدور بیانیه‌ای، وزارت امور خارجه را موظف کرد فهرست اسامی مقامات اروپایی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه به ویژه در زمینه دارو مرتکب جنایت ضدبشری علیه ملت ایران شده‌اند، مقامات اروپایی که از گروه‌های تروریستی، منافقین و تجزیه‌طلب‌ها حمایت به عمل آورده‌اند و قضات اروپایی که علیه شهروندان بیگناه ایرانی قرار محکومیت و حبس صادر کرده‌اند، را جهت اقدام متقابل و تهیه طرح اعمال تحریم همه جانبه، در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.