به گزارش خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی پیشنهادها مبنی بر رأی‌گیری پستی برای انتخابات 1400 در شرایط کرونا، گفت: به دلیل اینکه اخذ رأی یک کار مهم و حیاتی در سلامت انتخابات است، اگر بخواهد به صورت پستی یا اخذ رأی الکترونیک از راه دور و یا شیوه‌های مختلف دیگر انجام شود باید این اقدام تبدیل به قانون در مجلس شود.