نایب رئیس اول جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت گفت: پیش‌بینی نمی‌شود که اصولگرایان بتوانند به وحدت برسند و با همان سازوکارهای گذشته اما با ظاهر و شاید اسم جدید در عرصه رقابت‌ها حاضر خواهند شد.

 به گزارش ایلنا، ابوالقاسم رئوفیان، در خصوص روند فعالیت‌ها و تلاش‌ها به منظور وحدت در جریان اصولگرایی و شانس موفقیت این فعالیت‌ها، افزود: به عبارت دیگر به معنای واقعی کلمه اراده‌ای برای وحدت میان تمام قطب‌های اصولگرایان وجود ندارد، این مسئله در انتخابات مجلس شورای ‌اسلامی هم تکرار شد و علیرغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفت که فهرست پایانی یکبار منتشر شود و بعد از آن فهرستی در کار نباشد اما بعد از یکبار انتشار، فهرست نهایی دیگری با چند تغییر منتشر شد و تعدادی افراد عوض شدند.

وی ادامه داد: این نشان دهنده روحیه سهم‌خواهی و خودشیفتگی در میان برخی افراد و گروه‌ها است که می‌خواهند تحت پوشش رسیدن به انسجام و وحدت، فضا را مهندسی کنند اما در نهایت نتیجه به گونه‌ دیگری رقم می‌خورد. اکنون هم همینطور است، به هیچ عنوان نیروهای رادیکال و تندروی این جبهه که امروز به پایداری‌ها معروف هستند اجازه نخواهند داد که این اتفاق رخ دهد و من هم به عنوان یک فعال سیاسی ترجیح می‌دهم وارد این بازی و سناریوهای از پیش تعیین شده نشوم.

رئوفیان با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، ابراز داشت: من به عنوان عضو جبهه پیشرفت رفاه و عدالت بارها به دوستان شورای مرکزی گفته‌ام که این روند فعالیت‌ها با هدف وحدت در نهایت به سرانجام نخواهد رسید و معتقد هستم که پس به جای اینکه ما زمان را از دست بدهیم و آن‌ها بتوانند ما را به بازی بگیرند باید با توجه به پتانسیلی که وجود دارد خودمان فعالیت مستقل را ساماندهی کنیم. به دوستان هم گفتم که جبهه پیشرفت رفاه و عدالت وزن بسیار خوبی در میان سایر جبهه‌های مطرح در کشور دارد و می‌تواند ملجاء و مرجع بسیاری از فعالان سیاسی که بخواهند در انتخابات ۱۴۰۰ به عرصه شوراها ورود کنند، باشد.

دبیرکل حزب ایران زمین با اشاره به جلسات این تشکل سیاسی برای ارزیابی کاندیداهای انتخابات 1400، اظهار داشت: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری هم در کنار همه ویژگی‌ها، این مسئله که فرد مورد نظر چه میزان معتقد است که طبق اصول قانون اساسی صرفا در آن بخش که تحت ریاست قوه مجریه است فعالیت کند، سنجیده خواهد شد.