محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لایحه بودجه 1400 به فارس گفت: لایحه بودجه سال 1400 بسیار مبسوط بسته شده و ارقام آن چه در بخش درآمدی و چه بخش هزینه‌ای افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. وی افزود: وابستگی بودجه 1400 به نفت در ظاهر 25 درصد یعنی حدود 200 هزار میلیارد تومان است، اما اگر درآمدهای اوراق سلف نفتی، فرآورده‌های نفتی و امثال آن را حساب کنیم، بیش از 40 درصد از بودجه را شامل می‌شود.